Het NetwerkKennisbank  
   
Het Netwerk

Er groeit een nieuwe huisvestingssector waarvan de geledingen werkelijk samenwerken vanuit de behoefte van gebruikers en samenleving. Het doel is:

 

  • Een hoge kwaliteit tegen een lage prijs met een eenvoudig en snel proces van ontwikkeling en realisatie.

 

Wij werken daarvoor samen aan huisvesting vanuit herhaalbare concepten. Dat levert een eindproduct dat bijdraagt aan de gewenste stedenbouwkundige opzet en de vereiste beeldkwaliteit. Oplossingen worden vanuit uw vraag gestuurd, u wordt ontzorgd en u kunt komen tot betaalbare huisvesting én een rendabele investering. 


De leden van het Netwerk Conceptueel Bouwen hebben inmiddels zoveel positieve ervaringen opgedaan dat zij willen dat het werken met concepten mainstream wordt. Ons netwerk verenigt niet alleen de voorhoede van de nieuwe sector: Variërend van vernieuwende overheden en professionele vragers tot conceptaanbieders en hun adviseurs zoals, architecten. Zij vertegenwoordigt ook organisaties die in deze aanpak geïnteresseerd zijn en helpt deze leden om in een korte tijd te komen tot professioneel opdrachtgeverschap, conform de principes van Conceptueel Bouwen. We werken samen om tot een rijker aanbod te komen. En we dagen de overheid uit tot een stimulerend beleid.

 

 

  

 
 


 
Lid worden

Deelt u de visie van het Netwerk, spreekt de missie u aan en wilt u deelnemen aan de strategie: meld u dan aan als lid. Binnen het Netwerk ontmoet u anderen met dezelfde ambitie. Het lidmaatschap biedt u toegang tot de voorhoede van de nieuwe huisvestingsindustrie en geeft u steun bij het bereiken van de top.

Wat biedt het lidmaatschap van het Netwerk Conceptueel Bouwen?

  • Deelname Netwerkbijeenkomsten;
  • Deelname platformbijeenkomsten voor zowel Nieuwbouw als Renovatie;
  • Deelname aan regionale bestuurskringen;
  • Deelname aan de bijeenkomsten van Bouwpoort;
  • Toegang tot de besloten Kennisbank met informatie over de ontmoeting tussen vraag en aanbod;
  • Steun aan de conditionering van de regelgeving;
  • Steun aan het uitdragen van het fenomeen Conceptueel Bouwen en het aanbod van concepten;
  • Vermelding van uw lidmaatschap op onze website en gebruik van het logo van het Netwerk Conceptueel Bouwen op uw uitingen.

Wat kost het lidmaatschap van het Netwerk Conceptueel Bouwen?

De lidmaatschappen zijn gedifferentieerd naar omvang en soort organisatie:

 

* Neem contact op met het secretariaat om te kijken in welke categorie uw organisatie past.

** Tarieven zijn excl. BTW.    

Wat is er meer mogelijk?

Wilt u uw kennis over conceptueel bouwen vergroten, steun bij een specifiek vraagstuk, een symposium organiseren op uw werkgebied, het Predicaat Excellent Concept behalen of meer? Het secretariaat en de kennispartners van het Netwerk kunnen u verder helpen. Voor meer informatie neemt u contact op met het secretariaat.

Lid worden?

Bent u geïnteresseerd om lid te worden? Vul dan het contactformulier in. We nemen contact op om uw aanmelding af te ronden. Meer informatie? Neem contact op: E-mail of 06-42 54 97 45.

Klik HIER om de lidmaatschapsvoorwaarden te bekijken.


^Naar top